Fibrer i anläggningskonstruktioner

Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

​Korrosion är den vanligaste orsaken till nedbrytning av armerade betongkonstruktioner idag. Den försämrar konstruktioners säkerhet, och orsakar stora underhållskostnader för samhället. Användningen av fibrer kan vara till nytta i anläggningskonstruktioner, som broar och hamnkajer, där deras sprickbegränsande effekter är av intresse. Dock finns det frågetecken kring användning av stålfibrer i kombination med traditionell armering, rörande hur fibrer påverkar kloridinträngning, om korrosionsrisken ökar på grund av minskat elektriskt motstånd, och om det finns risk för galvanisk korrosion.

Projektet består av två delar. Den första delen är en experimentell undersökning av korrosionsprocessen för armerade betongbalkar med olika fibrer och belastningsförhållanden. Den andra delen handlar om modellering av sprickprocessen, kloridinträngning och korrosion. Syftet med projektet är att förstå hur fibrer påverkar transportegenskaper och den elektrokemiska korrosionsprocessen i armerade spruckna betongkonstruktioner, med avseende på kloridinducerad armeringskorrosion. Syftet är att ge rekommendationer med avseende på hållbarhet och indata till livslängdsmodeller för fiberarmerade betongkonstruktioner, som tunnlar och broar.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad.

Dettta projekt relaterat till forskningsprojektet Klorid- och fukttransport i betong

Nyckelord: Fiber, betong, corrosion, klorid, sprickor

Projektdeltagare

Projektledare
Karin Lundgren (Main Supervisor/Examiner)

Projektdeltagare
Carlos Gil Berrocal (Doctoral student)
Ingemar Löfgren (Assistant Supervisor)

Kontakt
Carlos Gil Berrocal

Externa parter i projektet
​Thomas Concrete Group
Trafikverket
Skanska
Cementa
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Materialvetenskap

​Thomas Concrete Group 5 000 000 SEK

In-kind budget: 350 000 SEK

Sidansvarig Publicerad: fr 19 aug 2016.