En Europeisk supersite för vulkanforskning på Island: ett övervakningssystem och nätverk för framtiden

​​EU-projekt med 27 partners med målet att göra Island till en supersite för vulkanforskning. Chalmers roll i projektet är att implementera optiska fjärranalysmetoder för kvantitativ bestämning av gasemissioner från Isländska vulkaner. En särskild uppgift är att anpassa metoderna till det Isländska klimatet.​​​

Samarbetande organisationer

 • Universita degli Studi dell'Aquila (Akademisk, Italy)
 • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU) (Forskningsinstitut, Norway)
 • Natural Environment Research Council (NERC) (Forskningsinstitut, United Kingdom)
 • Nicarnica Aviation (Privat, Norway)
 • Samsyn (Privat, Iceland)
 • Himet (Privat, Italy)
 • Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II (Akademisk, France)
 • Ministry of the Interior (Offentlig, Iceland)
 • University of Leeds (Akademisk, United Kingdom)
 • Met Office (Privat, United Kingdom)
 • Vedurstofa Islands (Privat, Iceland)
 • University College Dublin (Akademisk, Ireland)
 • Miracle (Privat, Iceland)
 • ITEM (Privat, Italy)
 • University of Cambridge (Akademisk, United Kingdom)
 • Universite de Geneve (Akademisk, Switzerland)
 • Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Forskningsinstitut, Germany)
 • University of Bristol (Akademisk, United Kingdom)
 • Helmholtz (Forskningsinstitut, Germany)
 • Universita degli Studi di Firenze (Akademisk, Italy)
 • Universita degli Studi di Palermo (Akademisk, Italy)
 • Julius-Maximilians Universität Würzburg (Akademisk, Germany)
 • Guralp Systems (Privat, United Kingdom)
 • TU Delft (Akademisk, Netherlands)
 • Háskóli Íslands (Akademisk, Iceland)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-03-31

Publicerad: on 16 sep 2020.