Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning

En förstudie kommer att genomföras tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att undersöka om lokal elektrokemisk deponering (LECD) kan tillämpas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Detta skulle göra det möjligt att spara resurser i form av energi och material och bidra till att undvika ytterligare bearbetningsoperationer och/eller härdning.

I slutet av förstudien bör tillräcklig kunskap ha kommit fram för att utvärdera om LECD kan vara en potentiell metod för lokaliserad behandling i samband med återtillverkning av industriella detaljer.

Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.