Förstudie: Testbädd för vägtågs-applikationer

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för Vägtågtågspplikationer inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansökan om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • ASTA, Active Safety Test Area (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-04-30

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.