Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2020-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 21 jan 2022.