Förstudie: Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Linnéuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Havsmiljöinstitutet (Offentlig, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
Startdatum 2019-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-02-29

Sidansvarig Publicerad: ti 21 apr 2020.