Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

Syfte och mål APR Technologies AB har tagit de första stegen i utveckling av en kompressor utan rörliga delar för applikation inom kryogenisk kylning. Grafen i form a HOPG har identifierats som ett mycket intressant material i den vidare utvecklingen. Första målet med detta projekt är att ta fram ett lämpligt HOPG material och karakterisera dess termiska och gas -permeabla egenskaper i provuppställning. Andra målet är att integrera grafenmaterialet med kompressorn andra nyckelmaterial. Förväntade effekter och resultat Kompressorn baseras på att tryckskillnad som skapas genom Knudsen-diffusion i ett skikt med en temperaturgradient. Ett material med mycket god värmeledning i planet behövs för att uppnå tillräcklig effekt i en rimlig volym och förväntad värmeledning är högre än 1200 W/mK. Sammantaget förväntas projektet ta fram en testuppställning med en en-stegs Knudsen kompressor av grafen-baserat laminat. Prestanda i form av tryck och flöde mäts på denna testuppställning för att kunna förutsäga systemprestanda i en slutlig produkt.

Samarbetande organisationer

  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
  • APR Technologies AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.