Förstudie om myndighetsgemensam AUV

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Sjöfartsverket (Offentlig, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
  • Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM DNC (Offentlig, Sweden)
  • Havs- och vattenmyndigheten (Non profit, Sweden)
  • Tullverket (Offentlig, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Polisen (Offentlig, Sweden)
  • Blue Science Park (Övriga, Sweden)
  • SMHI (Offentlig, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-05-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 nov 2019.