Förstudie för internationellt konkurrenskraftigt kompetenscentrum inom sportteknologi

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 24 sep 2020.