Förstudie av ny batterisensor för mätning av batteristatus i realtid och "on-board"

Projektet syftar till att i form av en förstudie testa en nyutvecklad optisk sensorteknik i en enkel batterimodell. Målet är att visa om tekniken kan användas för att få kunskap om bl.a. kvarvarande körsträcka, laddningsstatus, åldring, temperatur och uppladdningsprocess vid eldrift av fordon. Detta i sin tur kan leda till en snabbare introduktion av elfordon genom att batterierna kan utnyttjas effektivare.

Startdatum 2014-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.