Förstudie av effektsamband för klimatanpassning inom transportsektorn

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: må 23 mar 2020.