Förstudie 1412 Metodutveckling för beräkning av laster och rörelser hos flytande konstruktioner

En fullt ickelinjär potentialströmningsmetod för att beräkna våglaster, rörelser och motstånd i vågor för fartyg har tidigare utvecklats vid Institutionen för Sjöfart och Marin teknik under 2008-2013. Metoden är idag vid forskningsfronten och är unik då den kombinerar en noggrann beskrivning av vågor och rörelser med måttliga beräkningstider. Metoden ovan har stor potential för att bli noggrann och praktiskt användbar även för offshoretillämpningar och för andra flytande konstruktioner som vågkraftverk.

Men metoden behöver vidareutvecklas när det gäller geometrihantering, vind, strömmar, förankringskrafter, viskösa krafter och krafter pga energiutvinning. Utgående från industrins krav/behov identifieras tillämpningsområden där den föreslagna metoden har störst potential för att ge förbättringar när man jämför med dagens enklare beräkningsmetoder. 

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-15

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.