Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompostimaterial

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.