Förståelse av jonledningsmekanismen i polymerbaserade fasta elektrolyter

Projektet syftar till att förbättra ledningsförmågan hos solida polymera elektrolyter genom tillsatser av nanopartiklar och jonvätskor. Förbättrad konduktivitet hos elektrolyter kan leda till nya typer av solida litiumjonbatterier.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.