Förlust- och EMI-reduktion i elektrifierat fordon via användande av multinivåomriktare

Syftet med projektet är att bidra till energieffektivare elfordon genom att undersöka potentialen för flernivåomriktare som framdriftsomriktare. Genom flernivåomriktare erhålls lägre och mindre frekventa spänningshopp vilket ger högre verkningsgrad och mindre störningar i form av EMI (elektromagnetisk interferens) än för de vanligtvis använda tvånivåomriktarna. Resultatet som förväntas är en reduktion av omriktarförlusterna till en fjärdedel, vilket får positiva effekter i form av förenklad kylning, kostnadsreduktion och förlängd körsträcka.

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.