Förenklad livscykelanalys för flerbostadshus och kontorsbyggnader i Sverige

Projektets syfte är att ytterligare utveckla, förbättra och anpassa en existerande metodik så att den anpassas till den svenska byggbranschen, och att gå långt bortom state-of-the-art med ett urval av minst 50 byggnader som kommer att bedömas. Syftet är således att erbjuda en förenklad, tillförlitlig LCA metodik för den svenska byggindustrin, något som har stor efterfrågan, som kan användas i ett mycket tidigt skede. Som ett förtydligande skall påpekas att syftet inte är att utveckla ännu ett nytt LCA-verktyg. Som ett resultat av projektet får entreprenörer en överblick och en uppskattning av vilken livscykelfas och vilka byggkomponenter som ansvarar för ca. 80% av miljöpåverkan. Dessa uppgifter kommer att kopplas till typiska byggnader som representerar de flesta av de svenska flerbostadshusen och kontorsbyggnaderna.

Samarbetande organisationer

  • Wäst-Bygg AB (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Veidekke (Privat, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Sveriges byggindustrier (BI) (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.