Fördjupad branschkartläggning av den maritima näringen i Sverige ett bidrag till en kontinuerlig omvärldsanalys

Syfte och mål - uppfyllelse Syfte och mål för projektet var att bidra till att fördjupa kunskapsunderlaget om den maritima näringen. Detta mål har studien uppnått till stora delar. Resultat och förväntade effekter - utfall Förväntade effekter av studien var ett ökat intresse för den maritima näringen, både ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Dessa effekter har uppnåtts på flera sätt. Upplägg och genomförande - analys Studien har analyserat den maritima näringen genom att analysera nationellt offentlig statistik rörande företag inom den maritima näringen. Denna statistik har kompletterats med kvalitativa bedömningar för att stärka analysen.

Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.