Förbättring av sjukskrivningsprocesser

CHI har inlett ett långtgående samarbete med Västra Götalandsregionen i syfte att förbättra processerna gällande sjukskrivning och rehabilitering i regionens primärvårds- och sjukhusverksamheter. Problemen som adresseras handlar om att sjukskrivna individer inte får rätt insats/stöd i rätt tid, att rätt aktörer inte är involverade och att psykisk ohälsa allt mer påverkar sjukskrivningstiderna. Den grundläggande utmaningen är att få ett större fokus på undvikbar sjukskrivning snarar än antalet sjukfall.
 
Samarbetet omfattar utbildning, forskning och stöd till de regionala processledarna som driver förbättring inom respektive område. Forskningsmässigt försöker vi förstå och bättre hantera hur verksamhetsutveckling kan bedrivas i ett komplext system med många aktörer som har olika perspektiv, uppdrag och mätsystem.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 feb 2020.