Förbättrade digitala verktyg för hydrodynamisk design av energieffektiva fartyg - validering, demonstration och lansering till den marina industrin

Projektet syftar till att påverka industrins praxis för design av fartyg genom en förbättrade verktyg för utformning av energieffektiva fartygsformer. Förbättringarna avser i huvudsak tre områden: i) att beräkningar görs i fullskala, jämfört med de i modellskala som är vanliga idag, ii) propellers interaktion med skrovet, iii) inverkan av framdrift i vågor. På så sätt kan fartygets hydrodynamiska egenskaper förbättras och därigenom energiförbrukningen minskas.

Samarbetande organisationer

  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Flowtech International AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 09 jun 2021.