Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Projektet är ett sammarbete mellan forskare på Chalmers och Stockholms universitet. Det övergripande målet med projektet är att minska tillförseln av koppar från båtbottenfärger samt förbättra miljöstatusen i Östersjön avseende koppar.


Projektets delmål är att:


1. Vidareutveckla mätmetod av läckagehastigheter för koppar från båtbottenfärger med hjälp av röntgen (XRF) samt ta fram en manual för denna metod.
2. I olika scenarier analysera hur belastningen av koppar från båtbottenfärger till Östersjön kan minskas.
3. Ta fram förslag på åtgärder till Havs- och Vattenmyndighetens och Helcoms åtgärdsprogram för havsmiljön för att minska belastningen av koppar från båtbottenfärger.

Samarbetande organisationer

  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 20 mar 2020.