Förbättrad överlevnadsgrad och tillförlitlighet för mekaniska vågkraftsdelsystem

Projektet syftar till att öka överlevnadsförmågan för vågkraftverk och därmed minska behovet av dyra experiment och kostnader för underhåll och reparationer till havs. Det ska göras genom att mäta och beräkna vågkrafter på mekaniska vågkraftskomponenter och analysera hur dessa påverkar systemens överlevnadsförmåga. Osäkerheter kommer att kvantifieras och risken för haverier i olika vågförhållanden och för olika komponent- och designval fastställs. CFD- modelleringsprogrammet som används kommer att utökas med inställningar inom projektet och verifieras.

Samarbetande organisationer

  • Aalborg Universitet (Akademisk, Denmark)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • University of Plymouth (Akademisk, United Kingdom)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Finansieras av

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)
  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 31 aug 2019.