Advanced Flexible Automation Cell (FLEXA)

Startdatum 2008-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-11-30

Målet med FLEXA-projektet är att skapa de verktyg, metoder och teknologier som behövs för att definiera, utarbeta och validera en automatiserad flexibel cell. Denna ska kunna generera en generisk processkedja, som är säker för människor att interagera med och som levererar kvalitetssäkrade komponenter till den europeiska rymdteknikindustrin. Chalmers är huvudsakligen involverat i tre aktiviteter:

  • Att undersöka och definiera en strategi för produktflödet i flexibla celler, och deras integrering i andra system. Vi kommer utnyttja modern optimeringsteknik för att utveckla en metod för schemaläggning.

  • Att tillämpa högnivå mjukvaror på automatiserade celler, exempelvis för svetsning och maskinell tillverkning. Detta medför ökat utnyttjande av virtuell tillverkning i rymdtekniksektorn. Uppgiften är att utveckla en simuleringsbaserad miljö för att kunna simulera och verifiera en hel automatiserad cell. Utmaningen ligger i att öka cellautomationens grad av simulering och verifiering och samtidigt bibehålla hög, verifierad produktkvalitet.

  •  Att omstarta ett tillverkningssystem efter ett fel. Detta är inte en enkel uppgift. Ofta har maskiner och robotar blivit avbrutna mitt i en aktivitet, och kontrollsystemets status är inte överensstämmande med systemets fysiska status. Det kan exempelvis bero på manuella ingrepp vid felkorrigering. Omstartsfunktionens viktigaste uppgift är att återsynkronisera kontrollsystemet och det fysiska systemet. 

​Projektet finansieras delvis av Europeiska kommissionen inom ramverket FP7

Sidansvarig Publicerad: to 09 feb 2017.