FFI Safe Roadtrains for Efficient Transports

Det går att spara upp till 25 % bränsle och därtill utrymme på vägen genom att köra lastbilar i sk ´fordonståg´, men många nyckelteknologier behöver forskningsarbete för att nå användbar nivå. Förares och medtrafikanters agerande och reagerande på fordonståg samt långtidseffekter behöver studeras. Inom projektet avser därför partners Volvo, Chalmers och Kapsch att utveckla nämnda funktioner föri en testbäddsflotta bestående av minst 3st sk Nordisk kombination utrustade för körning i vägtåg i daglig trafik. Målet är att uppnå önskad kunskapsnivå på ovanstående punkter. Förväntade effekter och resultat Vägtågsteknik som utvecklas inom ramen för detta projekt väntas ha en mängd positiva effekter i framtiden: En stark del av en framtida produktportfölj för tillverkare av fordon och fordonskomponenter Viktigt forskning inomfordonsindustrin görs inom Sverige och stärker konkurrenskraften för svensk industri genom att bygga kompetens och nya produktområden Bibehållen eller höjd säkerhet för samma transportarbete Minskad miljöpåverkan från transporter Bättre effektivitet i transportsystemen bidrar till att mer gods kan transporteras på befintlig väginfrastruktur Planerat upplägg och genomförande Arbetet i projektet kommer att vara iterativt och mycket aktivitet kommer att ske parallellt i de olika arbetspaketen som kommer lämna input till varandra regelbundet. Systemet kommer att utvecklas stegvis där de första stegen handlar om att utrusta fordon med sensorer, aktuatorer och kommunikationsutrustning anpassade till att utveckla den specifika funktionen. Funktionen kommer sedan att börja med normala följeavstånd med radarbaserad farthållare, kompletterade med stöd av datakommunikation mellan fordonen. Avståndet mellan fordonen kommer sedan succesivt att krympas.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Kapsch TrafficCom (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-22

Sidansvarig Publicerad: lö 30 maj 2020.