FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.