FAKTA - Flexibel automation av kitting, internlogistik och montering

Ökad kunskap behövs om effektiv design och styrning av automation i mat erialhanteringssystem. FAKTA har som syfte att stödja design och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög flexibilitet. Detta hjälper svensk industri att nå den förbättringspotential som automation möjliggör. Kitting och transport betonas, men gränssnitten mot
lager och montering är också mycket viktiga delar av projektet. FAKTA bidrar huvudsakligen till målen om att stödja resurseffektiv och konkurrenskraftig produktion. Projektet stödjer ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet.

Projektkonsortiet innefattar en omfattande samling parter, inklusive leverantörer och användare av automatiserade lösningar, såväl som två akademiska parter med kompletterande kompetenser. FAKTA baserar sig huvudsakligen på empiriska studier och inkluderar 6 arbetspaket som tillsammans bidrar till att uppnå projektets syfte.

Samarbetande organisationer

  • Schunk (Privat, Sweden)
  • Schenker (Privat, Sweden)
  • ABB (Privat, Switzerland)
  • Virtual Manufacturing Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Väderstad AB (Privat, Sweden)
  • Flexlink AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • CEJN AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.