Ett passivt DAC-system med alkaliska biprodukter för negativa emissioner

I detta projekt kommer Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Boliden, Höganäs Sweden, Nordic-DAC group, KLIMPO och Torkapparater att undersöka möjligheten att avlägsna atmosfärisk koldioxid med ett innovativt system för passiv karbonatisering av restflöden från industrin. Genom att använda billiga alkaliska biprodukter kan det här konceptet resultera i kostnadsminskningar om 30–85 % jämfört med mer konventionell DAC (Direct Air Capture). Det föreslagna systemet för passiv-DAC har potential för infångning och geologisk lagring av koldioxid på 6 megaton per år i Sverige och
2.9–8.5 gigaton per år globalt. Projektet inkluderar experimentella
undersökningar, livscykelanalys, tekno-ekonomisk analys och designstudier. Vidare kommer det föreslagna systemet demonstreras vid lämplig industriell partner i syfte att påskynda teknikmognaden. En detaljerad kommunikationsstrategi kommer utarbetas för att möjliggöra snabb uppskalning och implementering. Användning av biprodukter kommer också medföra nya marknader för restflöden som produceras i stor skala i Sverige

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkor AB (Privat, Sweden)
  • Nordic DAC Group AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2023-01-01
Slutdatum 2027-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 01 sep 2022.