Etanolprocess med hög torrsubstanshalt och flockbildande xylosfermenterande jäst

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett processkoncept, så kallad ”Multi-feed SSF” i Biorefinery Demo Plant. Konceptet har potential att öka produktiviteten och utbytet i cellulosabaserade etanolprocesser genom att förbättra förutsättningarna för processen att hantera högre torrsubstanshalter och därigenom bli mer effektiv.

Startdatum 2013-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.