Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon

Projektet har utvecklat en metod för att uppskatta (estimera) längshastigheten hos ett fordon (longitudinell hastighet) och lutningsvinkeln hos vägen som fordonet kör på för att detektera när fordonets hjul slirar. Algoritmen har verifierats genom omfattande vintertester under realistiska förhållanden och har fungerat väldigt bra på hala vägar även när alla fyra hjulen slirar.

Samarbetande organisationer

  • E-AAM Driveline Systems (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-01-07
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.