Epitaxiell grafen på kiselkarbid: utforskandet av "traditionell" grafen och sökandet efter nya 2D material

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.