Enpatientrum i Sverige. Sammanställd utvärdering av ett antal genomförda projekt

Det finns idag ingen sammanställd utvärdering av erfarenheter från enpatientrum i Sverige. En sådan behövs eftersom alla landsting idag planerar för övervägande enpatientrum i sina nya projekt. Projektet fokuserar på att beskriva nuläget samt belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Det kommer att sammanställa utvärderingar och annan data avseende enpatientrum (somatisk vård) i Sverige. Syftet är att skapa underlag för beslut vid planering av nya vårdavdelningar. Ett mer långsiktigt syfte är också att etablera en plattform för fortsatt FoU.

Projektet beräknas vara avslutat mars 2017. Det omfattar bland annat insamling/inventering av genomförda utvärderingar, besök på några utvalda vårdavdelningar med intervjuer, bearbetning av data från genomförda utvärderingar, litteraturinventering och forskningsöversikt. Slutresultatet redovisas som en slutrapport. Det kommer också att arrangeras en slutkonferens/temadag på Chalmers.

Inventeringsfasen inleds våren 2016 med att lista alla vårdavdelningar i Sverige med enpatientrum som är i bruk. Vi letar också efter genomförda utvärderingar och tar därför tacksamt emot information och material eller kan ingå i utvärderingen.

Samarbetande organisationer

  • SWECO (Privat, Sweden)
  • Centre for Healthcare Architecture (CVA) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.