Enpatientrum i Sverige

Mycket forskning har visat på att enpatientrum har flera fördelar i jämförelse med flerpatientrum. Under senaste år har ett antal ny- och ombyggnationer av vårdavdelningar genomförts runt om i Sverige. Samtidigt brottas de flesta svenska landsting och regioner fortfarande med frågan om enpatientrum. Är det detta man ska satsa på generellt, finns det alternativ och undantag? Det framförs bland annat motargument som byggkostnader, bemanning, patienters upplevelser av att vara isolerade.

Trots detta finns inte idag något sammanställt material nationellt om erfarenheter av enpatientrum i Sverige. Det skulle vara värdefullt om en sådan utvärdering genomfördes och fanns tillgänglig. I en sådan sammanställning bör verksamheternas eller landstingens egna utvärderingar eller kartläggningar såväl som vetenskapliga studier av olika kvalitet ingå och sammanvägas.

Projektet är en förstudie vars fokus är att beskriva nuläget samt belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Projektet kommer att tillgängliggöra och sammanställa utvärderingar och data avseende enpatientrum i Sverige. Resultatet av projektet kan användas som underlag för beslut vid planering av nya vårdavdelningar.

Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.