Engineering Bacillus subtilis for simultaneous treatment of municipal and industrial waste water

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2019-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.