Energy-efficient LOw-emission Vehicle laboratory, att skapa testbädden (ELOV )

Utmaningarna att utveckla energieffektiva och lågemitterande vägfordon ökar och ytterligare forskning behövs. Emissionslagstiftningen ställer nya krav på lägre utsläppsnivåer. Krav på bränsleeffektivitet och elektrifiering kräver mer optimering. Till detta kommer att industrin strävar att korta sina ledtider vid teknisk utveckling. Idag saknas en lämplig anläggning för test och demonstration. Det blir ett nationellt intresse att skapa denna testbädd för att svenska fordonstillverkare och leverantörer ska kunna leverera konkurrenskraftiga fordon i framtiden. ELOV blir en storskalig anläggning för innovation och utveckling av personvagnar, lastbilar och bussar i simulerat klimat i kombination med kompetens för forskning och teknisk problemlösning. Projektet ska bygga samverkansmiljön och konkretisera forskningsfrågorna samtidigt som laboratoriedelen av ELOV byggs. Företag, SMF och forskare ska samverka. En gemensam satsning för att tillgängliggöra anläggningen för forskning & utveckling inom akademi, institut och industri är viktig. För att realisera testbädden behövs en investering på 350 MSEK. En affärsmodell med SP som driftansvarig har tagits fram under förstudien. Under den första fasen arbetar projektet för att säkra en affärsmodell inklusive en förankrad finansieringsmodell. Målet är att ta testbädden i drift under 2016. För att detta ska lyckas måste kompetens och forskning byggas upp samtidigt som själva laboratoriet byggs. Projektet avser en fortsättning av arbetet för att etablera testbädden som en tydlig resurs för högskolor, forskningsinstitut samt SMF.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.