Energy Efficient, Beamforming Antenna-IC Integration Solutions for Future 100+GHz Telecommunication Systems

Syfte och mål: Projektets mål är att utveckla lösningar för integration av antenn-beamformning-IC för frekvenser över 100GHz som samtidigt övervinner de stora problemen med energiförbrukning av mm-våg elektronik och komplexiteten i att implementera inbyggda intelligenta funktioner på grund av små fysiska mått och elementavstånd i antennarrayerna.
Förväntade effekter och resultat: Mål 1: Upprätta ett tvärvetenskapligt designflöde och en metod för integration av antenn-beamformning-IC vid 100GHz för framtida applikationer. Mål 2: Designa ett intelligent 2D-strålformande Focal-Plane-Array-system med de föreslagna integrationslösningarna för Ericssons backhaul-antenn för W-band. En del av denna design, en kompakt multi-PA rumsligt-kombinerad vågledarmodul med kontaktlösa övergångar till IC, är avsedd att förbättra Gotmics effektförstärkare. Mål 3: Experimentellt demonstrera de föreslagna lösningarna.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Gotmic AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-07-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 21 jan 2022.