Energieffektiva transmissioner

Denna ansökan är en del av det transmissionskluster som AB Volvo, Scania, Chalmers och KTH håller på att bygga upp. Ansökan avser en doktorand på vardera Chalmers och KTH. Projektet kommer att ha ett helhetsperspektiv på att minska energianvändningen på systemnivå för transmissioner genom att fokusera på minimering av de hastighetsberoende förlusterna parallellt med att man optimerar strömning och oljefördelning i transmissionen.

Samarbetande organisationer

  • Vicura (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-07-30

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.