Energieffektiva fartyg med luftkammare

Projektet syftar till att kartlägga hydrodynamiska effekter som påverkar utformingen av ett s.k. Air Cavity Ship (ACS) för ett deplacerande fartyg och ge stöd, genom kunskaps- och verktygsutveckling, för framtida projektering av ett ACS. Med ACS avses ett fartyg där en stor del av skrovets flata bottenarea ersätts med en luftkudde för att minska friktionen mellan skrovet och vattnet.

Samarbetande organisationer

  • SSAB AB (Privat, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-12-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.