Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem

Syftet med projektet är att genom forskning vidareutveckla en metod som används för robust och ekonomiskt fördelaktig dimensionering av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik i ett komplext linjenät med variation i bussflöden. Den utvecklade metoden ska kunna användas för jämförelser mellan olika elektrifierade fordonssystem vid planering av flera sammanlänkade linjer eller ett helt linjenät.

Samarbetande organisationer

  • Opbrid AB (Privat, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Keolis Sverige AB (Privat, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.