Energieffektivisering av godstransporter – metoder, åtgärder och utvärderingsverktyg inom logistikplanering

Projektet målsättning är att studera processer inom produktions- och logistikplanering som leder till energieffektivare och mer miljöanpassade godstransporter. I fallstudier av tre företag studerades relationerna och processerna mellan inblandade aktörer och hur dessa är uppbyggda och organiserade. Syftet var att identifiera och beskriva åtgärder inom planering och strukturering, och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik. Nuvarande transporter miljöberäknades med syfte att kvantifiera åtgärderna för reducerad energianvändning och emissioner av koldioxid.

Studien pekar tydligt på att en ökad interaktion mellan aktörerna i ett transportupplägg kan bidra till utveckling av nya mer energieffektiva logistiklösningar. Vi introducerar och diskuterar transporttjänsttriaden – en analysmodell som bygger på ett triadperspektiv för att förstå förändringar i godstransportsystem på mikronivå – som beskriver den nivå där företagsbeslut och förändring genomförs.

Med radikala förändringar kan det finnas betydliga potentialer till energieffektivisering inom distributionstrafiken, främst genom att skapa förutsättningar för högre viktsfyllnadgrad (ökat tidsfönster och mer fokus på att packa godset tätare) och reducera körda kilometer genom att tidsstyra den geografiska närvaron (t.ex. genom att begränsa antal dagar då leverans kan ske). Det bör dock påpekas att de delar av transportsystemet som växer mest är de som stöder nya leveranssystem, karakteriserade av många mindre, snabba och högfrekventa transporter som sällan är särskilt energieffektiva. En viktig bakomliggande orsak till att transporteffektiviserande åtgärder inte genomförs är relativt låga transportkostnader inte driver aktörerna att minska lastbilstransporter med låg lastfyllnadsgrad.

Samarbetande organisationer

  • NTM (Non profit, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-11-30

Sidansvarig Publicerad: ti 21 sep 2021.