Energieffektiv emissionsreduktion II

Projektets huvudsyfte är att utveckla effektiva metoder för att optimera motorkoncept med avseende på bränsleförbrukning och avgasrening. Projektet utgår från väletablerade metoder och samarbetsvägar samt resultat i pågående projekt Energieffektiv emissionsreduktion med Volvo Techn ology och Volvo Cars som partners. I det nya projektet fördjupas samarbetet mellan företagen och utbytet med högskolan intensifieras.I projektet undersöks vilka parametervärden som krävs för att förbättra bränsleförbrukning och emissioner från motorn. Ur denna analys väljs fyra stycken speciellt intressanta motorkoncept vars studier kommer ge en bred och snabb kunskapsuppbyggnad.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-05-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-05-16

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.