Inkapsling av motorrum för aktiv temperaturkontroll och lägre ljudemissioner

Syftet med projektet är att studera effekten av att kapsla in motor och växellåda för att sänka ljudemissioner samtidigt som energieffektiviteten ska förbättras genom att temperaturfälten inne i och utanför inkapslingen kontrolleras. För att åstadkomma detta kommer nya beräkningsmetoder och virtuella modeller tas fram och verifieras.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.