Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

The REWIND project combines the principles of lean production and eco-efficiency in three industry-driven pilots at Stena Recycling, Volvo AB and IKEA GreenTech. The goal is to maintain the value contained in products and materials by circulating / stopping the flow (reuse, re-produce, recycle, etc.). The lessons learned from the pilots will be used to develop educational tools for engineers and industry leaders to accelerate the application of best practices for circularity and sustainable production in industry.

By applying the concept of circularity and principles in industrial processes, the overall resource efficiency can be improved. This leads to reduced dependence on natural resources and strategic materials, and helps to ensure future circular production of environmentally friendly materials, components and products.

Principerna för ekoeffektivitet och cirkularitet är komplicerade att implementera. En nyckel till konkret framgång är att piloterna utförs i tillämpade miljöer hos företag i samarbete med forskare och teknologileverantörer. Konsortiet kommer att utnyttja de akademiska och industriella partnernas kompetens för att tillämpa digital teknik, metoder, strategiska planeringsverktyg och materialforskning för att skapa möjligheter och visa på faktiska piloter med cirkularitet som ledstjärna.

Samarbetande organisationer

  • ReFind Technologies (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • DyeCoo Textile Systems B.V. (Privat, Netherlands)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-03-01
Slutdatum 2022-02-28

Publicerad: ti 10 mar 2020.