En ny teknik att reducera motståndet hos skrov med nedsänkt akterspegel

För båtar och fartyg som körs i det halvplanande eller helplanande fartområdet är tvärt avhuggna akterskepp med akterspegel den enda möjliga konstruktionen. Om båtens linjer skulle dras ut i en spets (”cruiser stern”) så skulle linjerna bli kraftigt krökta längs akterskeppet, vilket skulle generera en sugkraft nedåt och därmed ett akterligt trim och ett större motstånd. Vid låg fart drar dock skrov med nedsänkt akterspegel med sig vattnet i ett kraftigt avlöst område bakom akterspegeln. Detta är uppenbarligen inte effektivt. Genom detta projekt vill vi reducera förlusterna i den avlösta strömningen bakom skrovet, vilket resulterar i en minskning av motståndet och den nödvändiga effekten. För att åstadkomma detta föreslår vi en modifiering av akterspegeln genom en anordning monterad bakom denna. Anordningen kommer att absorbera energi ur den framåtriktade strömningen i den recirkulerande zonen bakom akterspegeln. Våra preliminära studier visar på en minskning av motståndet med upp till 9% med denna förbättring. Det första målet med projektet är att bättre förstå fysiken bakom motståndsminskningen och att sedan använda kunskapen för att förbättra tekniken ytterligare. Undersökningen kommer att utföras genom en serie numeriska beräkningar (CFD) av akterskeppsströmningen med och utan den föreslagna anordningen. Slutligen kommer tankförsök att utföras för att validera beräkningsresultaten.

Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Sidansvarig Publicerad: lö 20 okt 2018.