En lastad ledskenas värmeöverföring 2

Projektet syftar till att studera en lastad ledskenas värmeöverföring, med mål att ta fram validerade analysmetoder (CFD) och korrelationer, som behövs i kommande utvecklingsprojekt. Speciellt fokus är att studera instationära effekter ifrån uppströms turbinsteg och off-design uppförande. Ett annat syfte med projektet (WP2) är att utveckla Chalmers inom värmeöverföringsområdet genom ett mindre experiment i Chalmers linjärkaskad för att validera värmeöverföringsmätteknik och studera värmeövergången på en separerad ledskena.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • University of Oxford (Akademisk, United Kingdom)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.