Elmaskinkoncept för nästa generations elektriska fordon (ELMA)

Syftet med projektet är att ta fram en optimerad framdriftselmaskin för ett elektrifierat fordon. Detta ska ske genom att metodiskt gå igenom material och designaspekter och ta fram en prototyp för att verifiera teoretiska beräkningar. Genom minskade förluster kan elmotorns verkningsgrad förbättras och en minskning av elmotorns förluster med 5 % ger ca 0,5 % ökning av verkningsgraden.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-09-30

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.