Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi

Projektet syftar till att med hjälp av livscykelanalys (LCA) ta fram riktlinjer för hur elfordonskomponenter kan utformas för resurseffektiva materialflöden i en cirkulär ekonomi samtidigt som de levererar önskvärd teknisk prestanda. Specifikt kommer elmotorer för framdrift av både lätta och tunga fordon att studeras. Projektet bidrar till att utveckla området LCA för elfordon och metodiken blir tillämplig också för andra komponenter som batterier och kraftelektronik.

Kunskapen stärker fordonsföretag som konkurrerar med miljöargument samt minskar risktagande avseende tillgång till knappa material för såväl OEMer som underleverantörer. Projektresultaten kan leda till nya arbetstillfällen i Sverige genom
utökad återtillverkning, demontering och återvinning. Företag och policyaktörer kan omsätta kunskapen i produktdesign, affärsmodellutveckling och styrning av en mer cirkulär resurshantering. Projektet kopplar på ett unikt och nydanande sätt samman detaljerad LCA med avancerad design analys.

Samarbetande organisationer

  • Walters Bildelar (Privat, Sweden)
  • Malmköpings Mekaniska Werkstad AB (Privat, Sweden)
  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
  • Sveriges bilåtervinnares riksförbund (Non profit, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Eklunds bildelslager AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • BorgWarner AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 09 dec 2018.