Eliminate: End-of-Life li-ionbatterihantering integration och bedömning av teknik

Syfte och mål: Målet med ELiMINATE är att utvärdera olika alternativ till hydrometallurgiska processteknologier som skiljer sig med avseende på urlakningsreagenser och det frivilliga valet att ha med ett förbehandlingssteg i kombination med de hydrometallurgiska stegen. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera en implementeringsram för att ge råd om den bästa vägen framåt för att genomföra EoL-behandlingar av litiumjonbatterier. Det förväntas att resultatet av projektet kommer att möjliggöra förbättrad hantering av EoL LIBs, vilket kommer bidra till minskad miljöpåverkan i samband med transporten och bortskaffande av EoL LIB metaller, samt möjliggör valoriseringen av LIB metaller. Upplägg och genomförande: Utvärderingen av teknikerna kommer att göras genom: 1) marknadsanalyser och affärsutveckling för att förstå lämpliga strategier för integrering av värdekedjor för olika tekniker; 2) livscykelanalyser för att jämföra miljöpåverkan från olika tekniker och för att identifiera krav för ytterligare teknisk utveckling / förbättring; och 3) materialflödesanalyser och logistikoptimeringar för att förbättra resurseffektiviteten av återvinningsindustrin för litiumjonbatterier.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-11-29
Slutdatum 2023-11-29

Sidansvarig Publicerad: sö 24 jan 2021.