Elektromagnetisk Modellering av Nästa Generations Vågledare, Antenner, och Integrerade Kretsar

Gapvågledarteknik är en nyligen uppfunnen transmissionsledningsteknik med låga förluster och låga tillverkningskostnader som ger ett resonansfritt elektromagnetiskt byggsätt för högfrekventa elektroniska kretsar och komponenter. Trots sin stora potential är de tidskrävande att analysera med kommersiella elektromagnetiska datorprogram, eftersom de består av flera geometriska detaljer på en elektrisk stor yta. Dessutom kan inte dagens kommersiellt tillgängliga datorprogram genomföra en global systemoptimering då elektromagnetiska och elektroniska komponenter är blandade. Det finns därför ett brådskande behov av att utveckla särskilda flerskaliga och tvärvetenskapliga beräkningsmodeller för att designa och optimera framtida gapvågledarkretsar. I detta projekt kommer vi att utveckla en multidomänlösare som bygger på hybridisering av effektiva elektromagnetiska (EM) integralekvationsmetoder och FEM (finita elementmetoden). Aktiva elektroniska komponenter kommer att inkluderas i EM-modellerna, även om vi initialt kommer att välja ett enklare tillvägagångsätt med ett väldefinierat gränssnitt mot en existerande fysik-baserad mjukvara som beräknar aktiva halvledarkretsar. Detta är viktigt för att komma igång så snabbt som möjligt med analys och design av hela integrerade gapvågledarsystem. Forskningen kommer inte bara att leda till resultat som främjar gapvågledarforskning, utan även stärka utvecklingen av andra integrerade elektromagnetiska/elektroniska system för exempelvis radioastronomi, kommunikation, radar, och sensorsystem för biomedicinska tillämpningar, speciellt då för system över 30 GHz.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.