Elektrobränslens roll som drivmedel

Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om elektrobränslen genom att kartlägga och analysera den tekniska och ekonomiska potentialen samt analysera elektrobränslens roll i ett framtida energisystem. Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vätgas med elektricitet som huvudkälla.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-05-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.