Elektrobränslens roll som drivmedel - en kostnadseffektiv lösning i framtiden

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-30
​Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vätgas med elektricitet som huvudkälla. Systemstudier av elektrobränslen saknas och syftet med det föreslagna forskningsprojektet är att fördjupa kunskapen om elektrobränslen genom att (i) kartlägga och analysera den tekniska och (ii) ekonomiska potentialen samt (iii) analysera elektrobränslens roll i ett framtida energisystem. Energisystemmodellen GET kan, bl.a. genom att ta hänsyn till konkurrensen om energikällor, analysera under vilka förutsättningar elektrobränslen är kostnadseffektiva gentemot andra alternativa bränslen för att nå uppsatta klimatmål. 

Resultaten kan fungera som ett viktigt underlag för politiska och industriella investeringsbeslut i elektrobränsleanläggningar något som vi, tillsammans med industrin, anser saknas idag. 
Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och IVL. 
Projektet är finansierat av f3 och Energimyndigheten.
​f3
Energimyndigheten.​​

Sidansvarig Publicerad: ti 08 mar 2016.