Elektriska drivsystem - intelligent mjukvara & elektromagnetiska delar - ELISE

Syftet med projektet är att bidra till effektivare drivsystem för elektrifierade fordon. Projektets mål är att undersöka och vidareutveckla en sensorlös styrmetod för elmaskiner framtagen i ett tidigare projekt, samt ytterligare en styrmetod – DTC (Direct Torque Control). Avsikten är att verifiera framarbetade resultat medelst experiment i en rigg som byggdes upp under det tidigare projektet. Potentialen för förlustminskning i omriktaren beräknas vara upp till 20 %.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.